Bolighubs Forretningsbetingelser

Senest opdateret: 10. oktober 2023

1. Generelt

1.1 Brug af Bolighub.dk og accept af vilkår

Ved at benytte Bolighub.dk, uanset om det omhandler annoncering, køb af tillægsydelser til annoncer eller udnyttelse af andre serviceydelser på siden, accepterer du automatisk de gældende vilkår og betingelser. Din fortsatte brug af Bolighub.dk bekræfter din accept af vilkårene og betingelserne og etablerer en bindende aftale mellem dig og Bolighub.dk.

Disse vilkår og betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og skal følges af alle brugere for at sikre en sikker og ansvarlig brug af Bolighub.dk.

1.2. Ændringer i vilkår og betingelser

Bolighub.dk forbeholder sig retten til løbende at opdatere vores vilkår og betingelser, herunder privatlivs- og cookiepolitik, efter behov og offentliggøre ændringerne på www.bolighub.dk. Det er brugerens ansvar at holde sig informeret om eventuelle ændringer.

1.3. Anvendelsesret

1.3.1

Dit login til Bolighub.dk og oprettede annoncer er udelukkende personlige og må ikke overdrages, videresælges, udlejes eller gives væk på nogen måde.

1.3.2

Materialet på Bolighub.dk er beskyttet af ophavsret og må kun bruges i overensstemmelse med den tjeneste, der tilbydes på Bolighub.dk. Dette betyder, at både ikke-betalende og betalende brugere af Bolighub.dk skal kontakte annoncøren/udlejeren gennem de kontaktmuligheder, som Bolighub.dk stiller til rådighed i annoncerne, udelukkende med det formål at søge en bolig.

1.3.3

Information på Bolighub.dk må ikke bruges til kommercielle formål og må derfor ikke scrapes eller kopieres med det formål at bruge dataene i forbindelse med konkurrerende virksomheder. Med data offentliggjort på Bolighub.dk menes annoncetekster, oplysninger og detaljer om lejemål, billeder, kontaktoplysninger til udlejer i form af telefonnummer, e-mail eller URL og anden information, der er offentliggjort i annoncer på Bolighub.dk.

1.4. Ansvarsfraskrivelse

1.4.1

Bolighub.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab i forbindelse med brugen af de ydelser, der tilbydes på Bolighub.dk. Bolighub.dk er heller ikke erstatningsansvarlig for tab, der skyldes:

 1. Nedbrud i og/eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse/destruktion af data i disse systemer, uanset om det er Bolighub.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Bolighub.dk.
 2. Lovindgreb, terror, hærværk (herunder computervirus og hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 3. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Bolighub.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten kun rammer dele af Bolighub.dk.
 4. Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Bolighub.dk’s kontrol.
 5. Bolighub.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du overtræder de gældende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som udgangspunkt kontakte dig for at afdække, om misbruget skyldes en utilsigtet handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Bolighub.dk for at få vejledning og forklaring om korrekt brug af siden.

1.4.2

Bolighub.dk påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mail, telefonnummer eller andre annonceoplysninger er korrekte. Bolighub.dk påtager sig heller ikke ansvar for, om en henvendelse fra boligsøgende til udlejer eller henvendelse fra udlejer til boligsøgende skulle vise sig at være forgæves, uanset årsagen. Den boligsøgende skal selv sikre sig, at udlejer har ret til at udleje den pågældende bolig.

1.4.3

Bolighub.dk påtager sig ikke ansvar for billeder og data indtastet, tilføjet eller uploadet af brugere af hjemmesiden, herunder udlejere og boligsøgende.

1.4.4

Bolighub.dk kan ikke holdes ansvarlig for vilkårene på udlejeres websites. Derfor kan refunderinger ikke finde sted med udgangspunkt i disse websites’ vilkår.

2. Databehandling og beskyttelse af personlige oplysninger

2.1

Bolighub.dk er forpligtet til at beskytte brugernes personlige oplysninger og overholde gældende lovgivning vedrørende databehandling og beskyttelse af personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven og GDPR.

2.2

Når du bruger Bolighub.dk, kan det være nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare dine personlige oplysninger. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige for at levere vores tjenester.

2.3

Bolighub.dk anvender personoplysningerne til at levere tjenesterne på platformen, herunder formidling af kontaktoplysninger mellem lejere og udlejere, samt for at kunne yde kundesupport og forbedre brugeroplevelsen.

2.4 Skriftlig kommunikation mellem brugere og brevhemmelighed

Udlejere og boligsøgende/lejere kan frit kommunikere via platformens beskedsystem vedrørende det specifikke lejeforhold og gensidige ønsker til bolig og lejer. Kommunikationen er som udgangspunkt underlagt regler om brevhemmelighed, men følgende forhold gælder:

Kommunikationen mellem udlejere og boligsøgende må ikke indeholde tilbud eller krav om andre ydelser og produkter, ligesom tilbud om annoncering af lejemål andre steder end Bolighub ikke er tilladt. Alle anmeldelser af dette vil blive undersøgt.

Af hensyn til både brugeroplevelse og sikkerhed forbeholder Bolighub sig retten til at læse og opbevare kommunikationen mellem brugerne via vores beskedsystem uden forudgående tilladelse fra en eller flere af parterne.

Kommunikationen mellem udlejer og boligsøgende tilhører begge parter og indgår som dokumentation for en eventuelt indgået lejeaftale. Af denne årsag kan du som bruger på Bolighub.dk ikke kræve kommunikationen eller dele heraf slettet. Kommunikationen vil dog automatisk blive slettet, hvis begge brugeres konti er slettet.

2.5 Sletning af persondata

Som udgangspunkt kan du altid anmode om at få dine persondata hos os slettet.

I tilfælde af betalingsforhold, indgåelse af aftale om tjenesteydelser eller annoncering af ledigt lejemål, er Bolighub dog forpligtet til at opbevare oplysninger om betalingen eller det annoncerede lejeforhold i 5 år i henhold til bogføringsloven.

3. Brugeroprettelse

3.1

For at få adgang til visse funktioner og tjenester på Bolighub.dk, skal du oprette en brugerkonto. Brugeroprettelse er gratis og kræver, at du angiver visse personlige oplysninger såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer. Ved at oprette en brugerkonto accepterer du, at de indtastede oplysninger er korrekte og opdaterede.

3.2

Ved brugeroprettelse får du mulighed for at logge ind ved hjælp af tredjeparts loginmetoder, såsom Facebook, Google eller andre tilsvarende tjenester, eller ved at anvende et magic link, som sendes til din e-mailadresse. Det er dit ansvar at sikre, at dine loginoplysninger og adgangen til de tjenester, du bruger til at logge ind på Bolighub.dk, opbevares sikkert og ikke deles med uvedkommende. Bolighub.dk er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang til din konto som følge af, at du har videregivet eller ikke tilstrækkeligt beskyttet dine loginoplysninger eller adgangen til de tredjepartstjenester, du anvender til at logge ind på Bolighub.dk.

3.3

Som bruger af Bolighub.dk er det dit eget ansvar at sikre, at du har adgang til de tredjepartstjenester, du vælger at bruge til at logge ind på Bolighub.dk. Hvis du mister adgangen til en tredjepartstjeneste, som du benytter til at logge ind på Bolighub.dk, kan vi ikke hjælpe med at gendanne adgangen til din konto på Bolighub.dk. I sådanne tilfælde anbefales det, at du kontakter den pågældende tredjepartstjeneste for at få hjælp med at gendanne adgangen til din konto hos dem. Når du har gendannet adgangen til din tredjepartstjeneste, vil du igen kunne logge ind på Bolighub.dk via denne tjeneste.

3.4

Bolighub.dk forbeholder sig retten til at suspendere eller slette din brugerkonto, hvis vi har mistanke om, at du har overtrådt vores vilkår og betingelser, eller hvis din konto udviser tegn på misbrug eller inaktivitet.

3.5

Du har til enhver tid ret til at anmode om sletning af din brugerkonto. Når din konto slettes, vil alle dine personlige oplysninger blive fjernet fra vores systemer i overensstemmelse med vores persondatapolitik og gældende lovgivning. Vær opmærksom på, at sletning af din konto kan medføre, at du mister adgangen til visse tjenester og funktioner på Bolighub.dk.

3.6

Brugeroprettelse indebærer samtidig accept af Bolighub.dk’s vilkår og betingelser samt vores persondatapolitik og cookiepolitik. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke oprette en brugerkonto på Bolighub.dk.

3.7

Når du opretter en brugerkonto på Bolighub.dk eller opdaterer dine profiloplysninger, er det dit ansvar at sikre, at alle oplysninger, du angiver, er korrekte, præcise og opdaterede. Dette gælder alle de profiloplysninger, som du kan vælge at tilføje eller fravælge på Bolighub.dk.

3.8

Bolighub.dk forbeholder sig retten til at anmode om dokumentation, der bekræfter rigtigheden af de oplysninger, du angiver, samt til at suspendere eller slette din brugerkonto, hvis vi har mistanke om, at du har afgivet ukorrekte eller vildledende oplysninger.

3.9

Hvis du bliver opmærksom på, at nogle af dine oplysninger på Bolighub.dk er ukorrekte eller forældede, er det dit ansvar straks at opdatere disse oplysninger eller kontakte vores kundeservice for at få hjælp til at rette oplysningerne.

4. Generelle retningslinjer for annoncering for udlejere

4.1

Udlejere kan manuelt oprette lejemål på vores platform eller, hvis de allerede annoncerer ledige lejemål på deres eget website, kan vi automatisk overføre disse annoncer. Hvis du ønsker automatisk overførsel fra eget website til www.bolighub.dk, skal dette ske efter forudgående aftale og opsætning.

Bolighub gennemgår og godkender alle annoncer. Ved at annoncere et ledigt lejemål accepterer du, at vi gennemgår og redigerer annoncen om nødvendigt samt kontakter dig baseret på denne validering.

4.2

For det annoncerede lejeforhold gælder følgende:

 1. Annoncer (inklusiv tekst, billeder, oplysninger osv.) må ikke indeholde kontaktinformation såsom telefonnummer, e-mailadresse, eksterne hjemmesider eller lignende. Sådanne oplysninger vil blive fjernet fra annonceteksten, før den eventuelt godkendes.
 2. Hver annonce repræsenterer ét ledigt lejemål med angivet overtagelsesdato, månedlig udlejning og en minimumslejeperiode på én måned.
 3. Det er ikke tilladt at oprette flere annoncer for det samme lejemål.
 4. Annoncer for byttebolig, boligsalg, erhvervslokaler, parkeringspladser eller andre lager/opbevaringsfaciliteter godkendes ikke.
 5. Overtagelse af et lejemål må ikke være betinget af køb af varer eller levering af tjenester, medmindre der er tale om en viceværtfunktion eller noget lignende, som Bolighub vurderer som sammenligneligt.
 6. Bolighub forbeholder sig retten til at afvise annoncer uden forudgående dialog med udlejer og uanset grund.
 7. Alle oplysninger i forbindelse med oprettelse af et lejemål skal være nøjagtige og sandfærdige.

5. Handelsbetingelser på Bolighub.dk

5.1 Abonnement

For at kunne kontakte alle udlejere, som ikke selv har betalt for gratis kontakt, så skal du købe et abonnement til Bolighub. Abonnementet koster 198 kr. for 4 uger, men kan periodevis være billigere som følge af særlige tilbud.

Abonnementet vil blive fornyet automatisk hver 28. dag, indtil du afmelder det.

5.2 Opsigelse af abonnement

Du kan til enhver tid opsige et abonnementet under Indstillinger.

Når abonnementet er opsagt, vil der ikke blive hævet yderligere penge for dette. Opsigelsen af abonnementet har virkning fra udgangen af betalingsperiodens udløb, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Abonnementet fornyes automatisk, så længe det ikke er opsagt.

Produktet leveres straks efter betaling. Beløbet bliver trukket fra dit kort straks. Inden du accepterer en transaktion, vil du få information om den pågældende ydelse, dens pris inklusive moms og eventuelle betalingsvilkår. Dette giver dig mulighed for at afbryde købet, før betalingen gennemføres, hvis du ikke ønsker at erhverve ydelsen. Når du har købt et abonnement, får du adgang til at kontakte udlejere, og beskedplatformen på Bolighub.dk.

5.3 Fortrydelsesret

Ifølge forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage - dette gælder dog kun, hvis du ikke har taget dit abonnement i brug. Hvis du ønsker at benytte dig af denne fortrydelsesret, skal du umiddelbart efter købet logge ud af din profil og undlade at tage dit abonnement i brug. Derefter skal du tage kontakt til kundeservice på support@bolighub.dk. Hvis du har taget dit abonnement i brug, mister du din ret til at annullere dit køb, men du kan naturligvis til enhver tid opsige dit løbende abonnement, så du undgår at betale for yderligere abonnementsperioder.

5.3 Reklamationsret

Hvis du har taget produktet i brug, mister du din reklamationsret. Hvis du oplever at produktet ikke fungerer pga. tekniske fejl, har du mulighed for at få forlænget dit abonnement med en periode svarende til den tid, hvor produktet ikke var tilgængelig. For at gøre krav på denne forlængelse, skal du fremsende dokumentation, der viser at servicen ikke har været tilgængelig - for eksempel i form af et skærmbillede.

6. Betalingsbetingelser

På vores platform tilbyder vi forskellige betalingsmuligheder for at gøre det nemt og bekvemt for vores brugere. Når du foretager en betaling på vores hjemmeside, accepterer du de følgende betalingsbetingelser.

6.1 Betalingsmetoder

Vi accepterer følgende betalingsmetoder:

 1. Dankort
 2. Visa
 3. Mastercard
 4. Apple Pay
 5. Google Pay
 6. PayPal
 7. MobilePay

Vælg den betalingsmetode, der passer dig bedst, når du foretager en betaling på vores platform.

6.2 Betalingsoplysninger

For at sikre en sikker betalingsoplevelse anvender vi SSL-kryptering og arbejder sammen med anerkendte betalingsudbydere. Dine betalingsoplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

6.3 Bekræftelse på din transaktion

Når du har valgt en betalingsmetode og gennemført betalingen, vil du modtage en bekræftelse på din transaktion via e-mail. Det er vigtigt, at du kontrollerer dine oplysninger og kontakter os, hvis der er fejl eller mangler i betalingsbekræftelsen.

6.4 Retten til ændring af betalingsbetingelser

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betalingsbetingelser fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og træder i kraft fra den dato, de er offentliggjort. Det er dit ansvar løbende at gennemgå betalingsbetingelserne for at være opdateret med eventuelle ændringer.

7 Affiliateprogram

Vedrørende definitioner i disse betingelser og vilkår, henviser vi til brugere af vores affiliate program som 'affiliates', 'affiliate-partnere' eller 'influencere'. Det skal forstås, at termen 'influencere' også omfatter brugere, der er tilmeldt via vores dedikerede influencer-sider. Sådanne brugere vil ligeledes blive omtalt som 'affiliates' eller 'affiliate-partnere' i resten af dette dokument.

7.1 forpligtelser

Affiliates skal overholde alle gældende love, regler og regulativer, herunder men ikke begrænset til: at undgå vildledende eller falsk repræsentation, diskrimination, ulovlig handel eller praksis og krænkelse af tredjeparts rettigheder.

7.2 Udbetalingsvilkår

7.2.1

Vi overvåger og registrerer alle henvisninger og betalinger med det formål at sikre en præcis og rettidig udbetaling til vores affiliate-partnere. Vi går særligt i dybden med realtids tracking, hvilket gør det muligt for vores partnere nøje at overvåge deres fremskridt og potentielle indtjening via vores "Influencer Dashboard".

7.2.2

For at garantere rettidige udbetalinger, foretager vi balanceopgørelser af alle overførsler den sidste fredag i hver måned. Ved godkendelsen af betalingen vil den akkumulerede fortjeneste blive overført til affiliate-partnerens bankkonto uden unødig forsinkelse.

7.2.3

For at vi skal kunne udbetale den fortjente kommission, kræver vi, at alle affiliate-partnere angiver nødvendig information om sig selv. Dette omfatter CVR og firmanavn for virksomheder, samt CPR, fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail for privatpersoner.

7.2.4

Der er ingen øvre grænse for udbetalinger inden for vores program. Dermed er din potentielle indtjening udelukkende bestemt af din succes med henvisning af nye kunder til os.

7.2.5

Vi praktiserer en politik for minimumsudbetalinger, der er sat til 100kr. Dette indebærer, at affiliate-partnere skal opnå en indtjening på minimum 100kr før en udbetaling kan foretages. Indtjening under denne grænse akkumuleres og vil først blive udbetalt når minimumsbeløbet på 100kr er nået.

7.3 Tracking/overvågning

7.3.1

Vi bruger ikke tredjepartscookies i forbindelse med vores overvågning af henviste brugere. Vi kan potentielt anvende vores egne cookies for at forbedre brugeroplevelsen for henviste brugere, men dette er ikke et nødvendig komponent i vores overvågningssystem. Uanset brug af cookies, vil henviste brugere blive overvåget gennem vores system.

7.3.2

Vi gør opmærksom på, at overvågning er knyttet til brugerens specifikke enhed og webbrowser. Hvis brugeren skifter enhed eller webbrowser, eller hvis brugeren sletter sin lokal lagring i browseren, kan vi ikke garantere, at henvisningen vil blive fulgt korrekt. Hvis en henvist bruger opretter sig, med korrekt henvisning fra affiliate-link, vil vi stadig kunne tracke brugeren i tilfælde af brug af anden device/browser eller sletning af lokal lagring.

7.3.3

Hvis en henvist bruger tilmelder sig og foretager en betaling inden for 30 dage efter at have klikket på affiliate-partnerens link, vil den aftalte provision blive gemt til udbetaling. Vi forbeholder os retten til at justere denne periode.

7.4 Ophør

7.4.1

Vi forbeholder os retten til at opsige et samarbejde med en affiliate-partner, såfremt det konstateres, at vilkårene og betingelserne for dette samarbejde er overtrådt. Herunder hører, men er ikke begrænset til, falske henvisninger eller anden form for uretmæssig adfærd.

Endvidere fører vi detaljeret statistik over alle vores affiliate-partneres aktiviteter, og anvender avancerede modeller til at vurdere om en affiliate-partner udfører handlinger, der strider mod vores vilkår og betingelser - det kan f.eks. være snyd eller henvisning af falske brugere eller kliks.

Såfremt vi finder tegn på overtrædelser forbundet med uregelmæssige aktiviteter fra en affiliate-partner, forbeholder vi os retten til at tage nødvendige skridt, herunder ophævelse af partnerskabet og tilbageholdelse af eventuel optjent indtjening.

7.5 Ændringer i Vilkår og Betingelser

Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre, tilpasse eller opdatere vilkårene og betingelserne for vores affiliate program. Enhver sådan ændring vil træde i kraft øjeblikkeligt efter offentliggørelsen på vores hjemmeside. Det påhviler den enkelte affiliate-partner at holde sig løbende opdateret med hensyn til eventuelle ændringer i vilkårene og betingelserne. Fortsat brug af vores affiliate program efter en ændring i vilkårene og betingelserne vil betragtes som accept af disse ændringer.

7.6 Overholdelse af Retningslinjer og Ærlig Praksis

Enhver affiliate-partner forpligter sig til at efterleve gældende lovgivning samt de vilkår og betingelser, vi har fastlagt. Det er under ingen omstændigheder tilladt at generere henvisninger af falske brugere, skabe kunstige klik eller på anden vis deltage i, eller opfordre til, manipulation eller misbrug af vores ydelser. Dette inkluderer eksempelvis henvisning til oprettelse af konti med det formål at ophæve abonnementet inden afslutningen på prøveperioden.

Hvis en affiliate-partner ikke overholder denne bestemmelse, betragtes det som en væsentlig overtrædelse af vores vilkår og betingelser. Dette vil medføre en øjeblikkelig opsigelse af samarbejdet, samt tilbageholdelse af enhver på det tidspunkt optjent indtjening.